Benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik

Benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik disebut ?

Benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik disebut …

Jawaban:

Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut bahan isolator.  Sedangkan contoh bahan isolator adalah kayu, karet, kertas, kain, dan wol.

Baca juga:

Semoga menambah ilmu pengetahuan adik-adik semua.